Екип

Д-р ик. инж. Петър Нейчев

Член на Съвета на директорите на четири публични дружества. Създател на „Банксервиз“ АД през 1989 г. Внедрявал ИТ в МК „Кремиковци“ – 1973-1978 г., банковата система 1980-1989 г., преподавател. Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 г. и награда „Пловдив” на Община Пловдив за благотворителност през 2008 г. Автор е на пет книги в областта на финансите и технологиите.


Проф. д.ик.н. Асен Конарев

Защитил докторска дисертация на тема „Математически модели в икономиката“ през 1982 г. Професор по икономика и управление от 1987 г. Член на СД на две публични дружества, дългогодишен университетски преподавател, автор на над 12 книги.


Петя Иларионова

С над 30 години стаж в областта на финансите и информационните технологии. Участвала в разработка на банков софтуер като приложен програмист в „Банксервиз“ АД. Ръководител „бек офис“ в инвестиционен посредник „Популярна каса-95“ АД. Изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД и Председател на „Клъстер Информатика“.


Димитър Гишин

Председател на УС на Клъстера за Етично Финансиране на Предприемачеството – Пловдив, България; Юридически съветник на УС на БАККОМ; Председател на УС на Е-Бизнес Клъстер. Адвокат към Пловдивската Адвокатска Колегия; Член на Съюза на Европейските Адвокати; Заклет преводач от и на английски, руски и български езици, регистриран в МВнР. Като представител на организацията на работодателите АИКБ, г-н Гишин е член на Съвета за развитие към Областна Администрация – Пловдив и член на Съвета за развитие на Южен Централен Район в България.


Венелин Йорданов

Магистър  по икономика и  право.   Член на СИБ, Сдружение „БАККОМ”. Изпълнителен директор на „Тех парк Оптела“ АД, на Е-Бизнес Клъстер, Зам. Председател на УС на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация (ГНСВТИ). Ментор по проект „Студентски практики“ на МОН. Член на Редакционният съвет на списание „Финанси“ и съавтор в  издаването на  няколко книги в областта на финансите.


Атанас Костов

Над 20 години опит в областта на информатиката и компютърните науки. Експерт в създаването на софтуерни приложения на различни компютърни езици и технологии. Ръководител „Софтуерни проекти“ в „ИТ Академия“ АД. През годините е създал множество софтуерни и хардуерни продукти, част от които с национално значение. Притежава опит в изграждането на сървърни системи и кибербезопасност.


Радостина Нейчева

Завършва  Английска Езикова гимназия, гр. Благоевград  и Икономически техникум със специалност „Технологии в туризма и хотелиерството”. Магистър  е по Международни икономически отношения, специалност „Международна търговия”, магистър по „Български и английски език и литература” и магистър по „Право”.


Виделина Гандева

Дългогодишен  експерт в сферата на културният туризъм в град Пловдив, с повече  от десетгодишен стаж. Тя е допринесла за високи постижения в туристическия бранш на местно, национално и международно ниво.


проф. д.т.н. инж. ЧАВДАР ДАМЯНОВ

Дългогодишен университетски преподавател. Магистър по автоматика и телемеханика. Професор и доктор на техническите науки по Приложение на принципите и методите на кибернетиката от 2007 г. Специализирал в Русия, Германия и Франция.


Хачик Язъджиян

Магистър по Теология. Член на Управителния съвет на Клъстер Е-Фин Тв Медия, Член на УС на Сдружение Клуб на Електронния лидер. Администратор на Конгломератите от сайтове в КТИ АД. С дългогодишен опит в медиите.