14. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА ЗА УСКОРЕНА ДИФУЗИЯ НА ИНОВАЦИИТЕ

14.1.     Пловдив Тех Парк и развитието на РИМИС – Пловдив

Проектът „Пловдив Тех парк“ обхваща акционерното дружество „Пловдив Тех Парк“ АД и:

 1. 7 (седем) дружествени фирми в областта на високотехнологично образование и обучение:
 2. „Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии“ ЕООД,
 3. „Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии Пловдив“ ЕООД,
 4. „Частна професионална гимназия по информатика и компютърни науки“ ЕООД,
 5. „ИТ Академия“ АД,
 6. „ИТ Университет“ ЕООД,
 7. Сдружение „ИТ УНИ Махатма Ганди“,
 8. Институт по информатика и иновативни технологии ЕООД.

Те са привлечени, за да се използват оптимално ресурсите на „Пловдив Тех Парк“ АД и да се разшири обхвата на дейност на групата: няколко проекта, основният от които е МВУИЕЛ „Махатма Ганди“, които ще определят новия профил на фирмата.

 • 10 (десет) лаборатории:
 • Лаборатория по лазерна безопасност;
 • Лаборатория по дигитална автодиагностика;
 • Лаборатория по роботика;
 • Лаборатория по развитие на изкуствен интелект;
 • Лаборатория по развитие на Интернет на нещата;
 • Лаборатория по блокчейн“;
 • Лаборатория по мрежови комуникации и облачни услуги;
 • Лаборатория по развитие на мобилни устройства;
 • Лаборатория по ИТ сигурност;
 • Лаборатория по аудио-визуална интелигентност
 • 2 (две) дъщерни фирми – „Автосервизи Оптела“ ООД и „Домостроене1“ ООД;
 • 3 (три) клъстера – Клъстер „Елопед”, Клъстер „Аутомол“, Клъстер „Информатика“;
 • няколко малки фирми без дейност, които могат да бъдат активирани в изпълнение на определени проекти или за нови дейности.

Посочените по-горе дружества, както и обособените в тях центрове за печалба, имат разработени собствени Бизнес планове за 2020 – 2024г.

Основната цел на Проекта е постигането на синергичен ефект за дружествата от координирането и взаимното подпомагане на дейността им и обединяването на ресурсите в основните направления на развитието и най-вече в областта на:

 • Превръщането на Пловдив Тех Парк АД в значим център на развитие на информационните технологии в гр. Пловдив и Южен централен район на страната;
 • Високо-технологично образование и обучение;
 • Развитие и разширяване на Учебно-научния комплекс;
 • Интернет маркетинг и електронна търговия ;
 • Участие в проекти с Европейско финансиране;
 • Изграждане и развитието на Бизнес – мрежи;
 • Развитие на Производствения комплекс в новите направления;
 • Модернизиране на материалната база и имуществото;
 • Поддържането на общи социални стандарти.

„Пловдив Тех Парк“ има разработен план за провеждане на – Престижни събития за създаване на научно-иновативен имидж  на Пловдив и региона като цяло:

 • Създаване на авторитет и имидж за научно-иновативното бъдеще на Пловдив, ЮЦР, чрез обвързване с провеждане на престижни мероприятия и събития, съвместно с  Тракия икономическа зона, Международен панаир Пловдив, Сдружение за Пловдив, ИИИТ, Клуба на Е-лидер, Европейската блокчейн Асоциация, регионалното звено на АИКБ, Индийските партньори и др.
  • Да се заинтересоват регионалните органи и се стимулира търсенето на проектно финансиране на структурите на „Пловдив Тех Парк“.

Конкретните мероприятия които Пловдив Тех Парк АД предвижда за 2020г.:

 1. Провеждане на ежегодната „Международна конференция по Изкуствен Интелект и Електронно Лидерство“ по инициативата на ИИИТ и нейния ръководител проф. дтн инж. Чавдар Дамянов през м. октомври.
 2. Организиране на „Кръгла маса за обсъждане на РИМИС“ с участието на професори от СИБ от София, проф. Ганчо Ганчев, АИКБ, и др.  под егидата на зам. кмета по финансовите въпроси Илия Кирчев и с участието на областния управител Дани Каназирева.
 3. Провеждане на „Международен Семинар – България-Индия” за създаване  на Технологичен мост Пловдив-Бангалор под егидата на зам. кмета Анести Тимчев и с участието на Индийското посолство, Нирадж Кумар, Риши Кумар и други индийци в България.
 4. Съвместни месечни презентации на  „Пловдив Тех Парк“  и Клуба на Е-лидер:
 5. Откриване на Клуба на Е-лидер чрез семинар и коктейл съвместно с БАН – Пловдив. Лекция на почетния председател на Европейската Блокчейн Федерация Васил Дъбов за развитието на блокчейн от трето поколение Кардано. Презентация на Технофилм „Героите от САЩ-94“ по повод мачовете на националния отбор; Откриване на „Регионалното звено на АИКБ“ в „Пловдив Тех Парк“ с участието на изп. директор на АИКБ и с информация за финансирането на еврофондовете;
 6. Презентация на финтех Платформата FinEtika (www.finetika.eu) с блокчейн технологии, откриване на Лабораторията по ИИ и съвместната работа с Лабораторията по иконометрия на Благоевградския университет с Ръководител  проф. Г. Ганчев;
 7. Презентации на туристическите Платформи TripXV (www.tripxv.com), ClubXChain (www.clubxchain.com),  лекция на директора на „ИТ Академия“ АД Атанас Костов за развитието на платформената икономика по света и Индия;
 8. Презентация на продукти на „ИТ Академия“ АД – Super8Digital с демонстрация на първия продукт за „Пловдив Тех Парк“;
 9. Откриване на Лабораторния Комплекс – Лабораторията за лазерна безопасност и Лабораторията по ИИ;
 10. Откриване на „Експериментариума“ на „Пловдив Тех Парк“ АД и неговата дъщерна фирма „Оптела-лазерни технологии“ ЕООД;
  1. За всяко от тези събития сме предвидели да се организират:
 11. отразяване на събитията чрез собствените интернет активности
 12. провеждане за всяко събитие на пресконференции в БТА Пловдив
 13. писмено договориране с вестника и сайта на в-к „Марица“ за отразяване на събитията;
 14. Провеждане на  два  Образователни модели с  приложение на „Мислещи облаци“:
 15. Виртуална класна стая за онлайн обучение за суперкомпютри Виртуална лаборатория „Смарт Сити“;
 16. „Мислещи облаци“ за образователният проект на „Пловдив Тех Парк“ – МВУИЕЛ, ПЧЕКИТ, ЧПГИКН, ИТ Университет (ИИХТ).

Суперкомпютърно приложение „Мислещи облаци“ за образователните инициативи на „Пловдив  Тех Парк“ в съдружие с партньори

В Образователните инициативи в „Пловдив Тех Парк“ – Висше ИТ училище (МВУИЕЛ), Професионален ИТ Колеж (ПЧЕКИТ), Професионална ИТ Гимназия (ЧПГИКН), ИТ Университет (ИИХТ), ИТ Академия, обединени в сдружение ИТ УНИ „Махатма Ганди“, е залегнал принципът за присъствено, дистанционно и продължаващо цял живот образование.

Представяме си нашата образователна дейност в „Пловдив Тех Парк“, като създадем паралелно работещи процесори, свръхбързи изчисления и бърза комуникация, като започнем създаването на хардуера по подобие на суперкомпютрите, постепенно и с използване на работещите сървъри, Linux-клъстер с платки Raspberry Pi и учебните компютри в паралелна работа през нощта, когато те са свободни.

Така започваме създаването на нашия „Мислещ облак“ за образованието в „Пловдив Тех Парк“, като хардуерен комплекс от паралелно работещи компютри от различни поколения и устройства, с постепенно нарастваща компютърна мощност. С нея се поддържа „Мислещия облак“ на  „Пловдив Тех Парк“.

Идеята за учредявaне на „Международно Висше Училище по Информатика и Електронно Лидерство „Махатма Ганди“ (МВУИЕЛ) в гр. Пловдив е пряко свързана с дългогодишните отношения и сътрудничество на учредителите на проекта – „Пловдив Тех Парк“ АД с индийски образователни институции, като „Индийски институт по хардуерни технологии“ от гр. Бангалор, Индия; Mewar University от Газиабад, Делхи мегаполис; Силикон Сити Колидж от гр. Бангалор и други фирми и организации в сферата на технологиите и бизнеса, като Глобал Бизнес Инроудс от Бангалор, Електроникс енд Компютър Софтуеър Експорт Промоушън Каунсъл от Ню Делхи, Международният Експоцентър от Нойда, Индия, Indian Economic Trade Organisation, Global Business Inroads, Karnataka Pradesh Congress Committee и мн. др.

Проектът МВУИЕЛ предвижда обмен на преподаватели и студенти, участие в общи проекти и програми, сътрудничество в научната област и други дейности от общ интерес с описаните по-горе образователни институции, а предвид отличното сътрудничество с Индийското посолство в Република България, се очаква увеличаване на кръга от партньорства с други организации и висши училища от Република Индия.

Вариант на разширение на суперсомпютърното приложение „Мислещ облак“ за образователния комплекс в „Пловдив Тех Парк“ е използването на предимствата на паралелните компютри спрямо конвенционалните и по-точно значително по-високата скорост на изчисленията и обработката.

Тази възможност може да се реализира в образователните процеси в „Пловдив Тех Парк“ в 5-те компютърни зали с около 60 бр. стационарни компютри, които са заети във времето от 09:00 ч. до 17:00 часа. За останалите часове от деня може да се приложат способите на паралелни компютърни решения.

Едно от предимствата на паралелните компютри спрямо конвенционалните е значително по-високата скорост на обработка, изразяваща се понастоящем в няколко GFLOPS.

Предимства на паралелните компютри:

 • Повишена надеждност на компютъра. Тука компютърната надеждност може да се реши по друг начин, а именно като дефектиралия процесор се изключи от обработката, като същевременно тя продължава, естествено с намалена скорост.
 • По-високо отношение производителност/цена. Една интегрирана оценка за всеки компютър е отношението производителност/цена, независимо от значителните понякога изменения на цените на един и същ компютър, дължащи се на маркетинговата политика на фирмата-производител. Като правило това съотношение е на порядък по-високо за паралелните компютри в сравнение с последователните.

Предложения:

 1. Развитие на ПТП в „Регионален център за дифузия на технологиите“
 2. Публично –частно партньорство за превръщане на „Институт по информатика и иновативни технологии – Пловдив“ в „Регионален център за дифузия на иновациите“
 3. Финансови интервенции за реализиране на проект „Мислещи облаци за регионални образователни инициативи“
 4. Публично- частно партньорство за създаване на „Експериментариум на технологиите“ в ПТП
 5. Превръщане на „Лабораторен комплекс“ на „Пловдив Тех Парк“ в „Регионален център за дифузия за платформените иновации“
 6. Създаване на „Регионален Ивент Център“ в „Пловдив Тех Парк“

14.2. Стартъп „Южен център“ за регион Пловдив

България е най-доброто място в Европа за създаване и развитие на стартъпи, защото:

 • Хората от стартъп общността са на високо ниво
 • Тук са най-добрите споделени работни пространства в Централна и Източна Европа
 • Има много  инвеститори и програми за финансиране на стартъпи
 • В България са едни от най-добрите IT таланти 
 • Създаването на компания е бързо и лесно – може да се регистрира фирма за 3 дни с капитал от само 2 лв.
 • И още нещо – 10% корпоративен данък и ниски разходи за бизнеса.

Ролята на „Стартъп Южен Център“ към „Пловдив Тех Парк“ е да обедини всички – общността, хората, които имат значение, движещите се в регионалната екосистема – независимо дали сте стартиращи, инкубатори, фондове, пространства за съвместна работа или дори новаци, които искате да изградите бизнес.

Идвате от чужбина? Ще ви помогнем да се срещнете с всички, така че бързо да се почувствате като у дома си в България.

Пловдив е идеален град за стартиране на бизнес в България. Градът е привлечен от уникална култура на наставничество, с висока плътност на предприемачи и инвеститори. Добрата инфраструктура тук прави работата много по-лесна, като по този начин привлича много чуждестранни компании да създадат българските си централи тук. През 2019г. Пловдив беше Европейската столица на културата.

Пловдив се превърна в атракция за чуждестранните инвеститори, тъй като има много добра инфраструктура и всички основни нужди за стартиране на бизнес в България. Намира се само на 120 км от столицата София.

Пловдив има една от най-бързите скорости в интернет. Пловдив също се превърна в силен регионален център (привличащ топ предприемачи), тъй като те получиха достъп до инвестиционните фондове на ЕС.

„Пловдив Тех Парк“, разположен в Южен централен район, си поставя като цел създаване на преференциални условия за стимулиране и ускорено развитие на малки и средни предприятия и повишаване на тяхната конкурентоспособност и устойчиво развитие в регионален план. Насочен е към хора с бизнес идеи, новостартиращи предприятия с потенциал и доказали се МСП.

Асоциацията „Стартъп Южен Център“ със седалище в „Пловдив Тех Парк“ има за цел:

 • Изграждане на иновативен дигитален център с национално и международно значение на територията на Пловдив и превръщането на града в един от основните центрове за развитие на информационни технологии в България и Европа.
 • Насърчаване на съвместните усилия за активно участие в дигиталната трансформация в Европа и ускоряване на развитието на нови технологии като Изкуствен интелект, роботика, блоково програмиране на вериги.
 • Създаване на устойчива технологична връзка между Пловдив и Бангалор за трансфер на технологии и съвместни предприятия от България и Индия.
 • Образование и ИТ обучение чрез активни и проектни образователни институции в Пловдив.
 • Разработване на платформи за технологии на блокчейн и проекти за киберсигурност.
 • Въвеждане на ИТ проекти за регионално и международно сътрудничество.
 • Подкрепа на иновативните дейности на членовете на Асоциацията чрез съвместно използване на съоръжения, споделена инфраструктура и ноу-хау.
 • Стимулиране на отношенията между публичния и частния сектор в областта на информационните технологии
 • Организиране на интервюта, кръгли маси, конференции, семинари, уебинар по правни и правни въпроси, свързани с информационните технологии и компютърните науки.
 • Развитие на научноизследователска и развойна дейност с широк обхват на приложение и акцент в областта на информатиката и компютърните науки.
 • Създаване на специализирани (реални и виртуални) библиотеки от книги, списания и фирмени материали в областта на информатиката и компютърните науки.
 • Организиране и развитие на нови важни дейности, свързани с информатиката и електронното общество, лекции и дискусии за технологичното развитие на компаниите от реалния бизнес, запознаване с възможностите за финансиране от фондовете на Европейския съюз и други.
 • Реализиране на проекти, свързани с популяризирането и внедряването на информационни технологии в малки и средни предприятия.
 • Застраховане на различни услуги и технологични решения в областта на новите технологии, дигитален маркетинг и управление, формиране на дигитална компетентност и умения.
 • Издаване и разпространение на периодични и непериодични публикации и онлайн медии.
 • Консултантски услуги, разработване или изпълнение на проекти и програми, провеждане на анализи, организиране и провеждане на обучения, конференции и други събития.
 • Подкрепа за дейността на високотехнологични стартиращи компании.

Мисия:

  Предоставяне на стартиращи фирми, динамични малки и средни предприятия и техните ръководни екипи   платформата, знанията и контактите, от които те се нуждаят, за да ускорят своя бизнес и да съдействат за създаването и укрепването на една по добра предприемаческа култура.

Наличие на свободни сгради и помещения

 • офис пространство – свободни помещения в административната сграда;
 • презентационна зала – Ивент център „Махатма Ганди“ – удобно място за бизнес срещи семинари, лекции, сесии или срещи за интервюта. Удобна за изложби, партита, представяне на проекти, професионални форуми;
 • конферентна зала, удобна за такива мероприятия в по-малък размер;
 • компютърни зали- за обучение, интернет и основна работа на някои фирми;
 • Клуб на електронния лидер – за почивка, подкрепа и бизнес разговори;
 • рекреационно помещение – специално помещение за почивка, чаша кафе, неформални разговори и т.н.

„Пловдив Тех Парк“ АД има потенциал да се превърне в организация, обединяваща стартъпите в Южен централен район.

Предложения:

 1. Създаване на Асоциация „Стартъп Южен център“ с водещ член и инициатор „Пловдив Тех Парк“
 2. Превръщане на „Пловдив Тех Парк“ в „Регионален център за създаване и развитие на стартиращи технологични фирми“
 3. Създаване на „Регионална мрежа от инкубатори“ за подкрепа на креативните млади предприемачи от ЮЦР
 4. Програма за развитието на „Акселератор Южен център“ в „Пловдив Тех Парк“ на принципите на акционерното участие
 5. Създаване на „Регионален съвет за развитие на младите предприемачи“

14.3. Тракия Икономическа Зона, Международен панаир Пловдив, Народна Библиотека „Иван Вазов“ Пловдив, Сдружение за Пловдив, като центрове за ускоряване на дифузиите в региона.

В Пловдив съществуват няколко центъра за ускоряване дифузията на технологиите. Индустриалния регион се характеризира със силното взаимодействие между тъканта на социалната среда и икономическия обмен. Припокриващите се производствени и социални   връзки подпомагат обмена и споделянето на информация и знания, доверието и сътрудничеството. Нещо повече, както фирмите, така и хората са дълбоко „вградени” в социо-културния контекст, което от своя страна генерира динамични процеси на създаване на знания (учене и иновации) и трансфер на знания (дифузия и синергия). В иновативната среда структурата и динамиката на междуфирмените връзки (които връзки не са непременно по веригата на доставките), се обуславя от генерирането на иновации и по-точно на системни иновации. Обменът на продукт между фирмите може да е минимален и често конкуренцията може да подтисне сътрудничеството. Същевременно географската близост, регионалната „вграденост”, наличието на пазар на квалифицирани работна сила и   достъп до изследователски институции осигуряват непрекъснат процес на споделяне на знание и систематично учене.

За страни като България („догонващи” според терминологията на ЕС), съществено е определянето на модели за справяне с предизвикателствата на глобализацията   и   за   ускоряване   на   иновационното   развитие.      В   сравнение   с предишните десетилетия, технологиите еволюират и навлизат в своя зрял стадий много по-бързо,  в условията на ожесточена конкуренция, и при много по голяма мобилност на производствените фактори. Този феномен за България има специфични измерения и негативни последствия, които изискват настойчива интервенция, първо за оцеляване на самото индустриално производство и второ, за да стане региона привлекателно място за развитие на високотехнологични индустрии и производство на продукти с висока добавена  стойност.  Наличието  на  институции  и  структури,  които  да  подпомагат фирмите да извършват   иновации и да реагират адекватно на предизвикателствата на глобализацията, не само пасивно но и активно, е предпоставка не само  за справяне  с новите предизвикателства,но и въпрос на оцеляване.

Мрежите, които генерират формални и неформални потоци от знание и информация  осигуряват успех с течение на времето. Достъпът до неформално („мълчаливо”) знание подкрепя колективния процес на учене и конкурентоспособността. Мрежите са механизъм, посредством който политиките за развитие  на  регионите  се  реализират.  Успешните  региони  се  базират  на    силно развити мрежи и изградена система от взаимоотношения. Доверието и междуличностните връзки предполагат наличието на развит социален капитал. Развитието на взаимоотношенията отнема време. Мрежите могат да бъдат подкрепяни от силни институционални структури, от общи културни ценности или обща цел. Стойността на неформалните мрежи се определя от социалните връзки и дори смяната на работното място съдейства за разпространението на знание в рамките на региона. Такива  средства  за  разпространение  на  информация  като  неформалното сътрудничество и интензивните контакти могат да създадат истинска общност на знанието. Споделянето на знание посредством мрежи и партньорство може да се осъществи чрез директен междуличностен контакт или посредством изграждането и използването на различни уеб-приложения. Размерът на мрежите може да варира значително, от няколко компании, които работят върху общ проект, до цели асоциации със стотици членове. Мрежите и партньорството могат да стимулират разработването на нови продукти, както чрез споделяне и обмен на информация между изследователските институти, между  изследователските  институти и фирмите и между  самите фирми. Мрежите са средство както за изграждане на доверие и разбиране между отделните партньори, така и за разпространение на сведения за нови тенденции, информация и знание. 

Ще разгледаме няколко важни за мрежата на Южен централен район организации:

Тракия икономическа зона е верен партньор на чуждестранни и местни инвеститори в процеса на създаване на нов или разширяване на съществуващ бизнес. Предлага от Build-to-Suit решения до пълен пакет с услуги, които са подходящи за бизнеси от типа производство, логистика, търговия и дистрибуция. Целта е да се създаде здравословна среда за всички компании в зона Тракия и да се подпомогне техния устойчив растеж.

След старта на първата зона през 1996 г. до 2018 г. са привлечени над 180 компании, повечето от които световни лидери в своята област. С повече от 20 години опит,  площ от 10 700 000 м², реализирани над 2 милиарда евро инвестиции и открити над 30 000 работни места, ТИЗ е най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона не само в България, но и в Югоизточна Европа

Благодарение на постиженията на Тракия икономическа зона град Пловдив влезе в челната тройка в категория „Стратегия по привличане на преки чуждестранни инвестиции“ (FDI strategy) в класацията Европейски градове на бъдещето 2018/2019 (Top 10 Small European cities of the Future 2018/2019) на авторитетното британско издание „Файненшъл таймс“.  Регионът на Пловдив заема почетното 4-то място в класацията на световната медия.

За развитието на Тракия икономическа зона през 2014 г. се обединиха Община Пловдив и още 8 местни общини и няколко сдружения. Благодарение на успешния модел за публично-частно партньорство, ТИЗ успява отлично да осъществява и координира съвместната работа с местна и държавна власт, образователни институции, асоциации и бизнес общности.

Международен панаир Пловдив е сред лидерите на изложбената индустрия в Югоизточна Европа. Организира многобраншови и специализирани делови форуми, включително националното участие и представяне на България на няколко световни изложения.

Със своя богат опит, екип от висококвалифицирани експерти и международен престиж създава отлични възможности за маркетинг на фирми с различен профил и цели на развитие.За година се провеждат 40 изложбени прояви, над 8000 участници от 60 държави близо 250 000 посетители от България и Европа, около 350 делови, обществени, културни и спортни събития. Международен панаир Пловдив инвестира в модерни услуги и в инфраструктурата, за да запази своята силна позиция в Югоизточна Европа.

През 30-те години на ХХ век панаирът в Пловдив получава статут на национален изложбен център на България и е приет за член на Международната асоциация на изложбената индустрия (UFI), най-авторитетната глобална организация в бранша. След това неговото развитие продължава много активно и винаги в синхрон със световните тенденции, за да се утвърди днес като един от лидерите в Югоизточна Европа.

Международен панаир Пловдив е надежден партньор за презентиране, развитие и интернационализация на всяка компания, защото предлага: професионализъм в организирането на изложения, комфортна и функционална инфраструктура, модерни услуги и оборудване, разнообразни маркетингови инструменти, платформи за комуникация, реклама и презентиране, интензивни контакти с бизнес клиенти и потребители, ноу-хау за изложбени модели, обединяващи иновации, експертиза и потенциал за развитие на фирмите.

Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив изпълнява функциите на второ национално книгохранилище. Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно-историческо наследство. Тя е най-голямата публична библиотека в България. Наред с Националната и единствена сред другите библиотеки в страната, тя съхранява и опазва за поколенията пълен Архив на българската книга.

Областната библиотека и музей се създава и изгражда като национална библиотека на Източна Румелия през 1879 г. по личната инициатива и с усилията на видния възрожденски деец Йоаким Груев, тогавашен директор на Дирекцията на Народното просвещение. Тя е първата културна институция в Южна България, която задоволява социалните потребности от образование и наука на новоучредената автономна област и съхранява паметниците на българската писменост и култура. През този период Пловдив е културна столица на целокупна България. Тук живеят и творят Найден Геров, Йоаким Груев, Константин Величков, Христо Г. Данов. По-късно идват Иван Вазов, Петко Славейков, Петко Каравелов, Захари Стоянов.

Първостроителите Йоаким Груев, Константин Величков, Петко Каравелов са ярки личности, участвали дейно в учредяването на института, изграждан като общообразователна универсална библиотека с функции на научен институт. Тяхната идея се разгръща в историята на библиотеката до наши дни, за да докаже демократизма, идеализма, далновидността и отношението на високо ерудираната личност към библиотеката и книгата.

След Съединението нормативните документи, касаещи библиотечната дейност в страната – Указ № 37 от 1887 г., Указ № 9 от 1897 г. за депозиране на печатните произведения в народните библиотеки, както и първия Правилник за народните библиотеки в София и Пловдив – регламентират равни права и задължения на двете народни библиотеки.  Затова Народната библиотека в Пловдив се развива като архив на българската книга и периодичен печат, богато книгохранилище на ръкописната и възрожденска книжнина, създават се уникални колекции от редки и ценни издания. През 1886 г. започват книгообменни връзки в страната, а от 1909 г. с чужбина. През 1904 г. започва издаването на Годишник.

Днес Пловдивската народна библиотека е общодостъпна универсална научна библиотека с фонд от 1 925 000 библиотечни документа. Годишно се реализират ок. 120 000 посещения и се заемат ок. 295 000 библиотечни документа. Библиотеката притежава богат универсален фонд от научна, художествена литература, ръкописи, палеотипи, старопечатни, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи, оригинални произведения на изкуството, лични библиотеки.

Библиотеката си сътрудничи успешно с редица български и чуждестранни партньори, имащи отношение към културата, науката и образованието, с местните културни институти, приобщени към идеята за събиране и съхранение на обществената памет и културното наследство. Библиотеката е и един от основателите и активни членове на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Целенасочената работа по автоматизиране на библиотечно-информационните процеси започва през далечната 1979 г., когато се внедрява система за автоматизирано информационно обслужване на читателите. Към момента библиотеката притежава модерна компютърна мрежа с над 110 автоматизирани работни станции и предлага пълно онлайн обслужване на потребителите си. От 2008 г. Обществения информационен център и читалните зали предлагат безжичен интернет достъп чрез оформени WiFi зони. Към Библиотеката функционират два чуждоезикови културни центъра Deutscher lesesaal и American Spase, Дигитален център, Лаборатория за консервация и реставрация, Издателство, Книговезница и Дигитална печатница.

Библиотеката има амбицията да развива дългосрочно процесите на цифровизация на фондовете си, като инвестира в инструментален и трудов ресурс, за да гарантира поддържането на стабилна, ефективна и гъвкава дигитална платформа със свободно достъпни за гражданите ресурси.

Сдружение Бизнесът за Пловдив осъществява връзка и взаимодействие на своите членове с държавните институции и общините в Област Пловдив; оказва подкрепа на общинските служби чрез предоставяне на експертни становища по въпроси от значение за развитието както на град Пловдив, така и на цялата административна област; организира и провежда инициативи (работни срещи и обсъждания) в подкрепа на териториално-устройственото, архитектурно и икономическо развитие на Област Пловдив; изготвя и представя на компетентните органи проекти и становища по нормативните актове; разработва  методики за подобряване на организацията на общинските администрации; популяризира град Пловдив и областта като благоприятна икономическа зона за инвестиране и предпочитана културно–историческа дестинация за туризъм; привличане на специалисти и експерти за решаване на стопански въпроси, свързани с развитието на Пловдивска област.

Целите на сдружението са: да защитава правата и законните интереси на своите членове; да развива духовния и културен живот в град Пловдив и да утвърди доброто име на предприемчивите и образовани пловдивчани; да насърчава диалога между представителите на бизнеса, отделни инвеститори, експерти и неправителствени организации от една страна, и общинската и областна администрация на Област Пловдив – от друга; да предприема и осъществява инициативи по привличане на национални и международни инвестиции на територията на Пловдивска област; да работи за повишаване на обществената активност на неправителствените организации и гражданите на град Пловдив и инициативността на Община Пловдив за подобряване стандарта на живот в града; да проучва общественото мнение относно дейността на общинската администрация и местните служби на държавните институции и да информира гражданите и бизнеса относно съществуващи проблеми; да съдейства за подобряване на административното обслужване на гражданите и юридическите лица от държавните институции, общините, обществените организации и юридическите лица, овластени да предоставят административни услуги; да участва пълноценно и ефективно в разработването на програми и стратегии за развитието на град Пловдив и общините, включени в Пловдивска област; да обединява и насърчава усилията на членовете си за регламентиране на професионалната етика в областта на предприемачеството и инвестициите в Област Пловдив и недопускане на нелоялна конкуренция.

Мястото и ролята  на Пловдив тех парк АД в тази мрежа са следните:

Да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании в България, на Балканите и в Южен централен район, да доизгради системата за подпомагане на иновациите и новите технологии чрез подкрепата на предприятия, които да подсилят икономиката на знанието у нас, да обедини в едно усилията на бизнеса и науката, като се фокусира основно върху развитието и осъществяването на проекти в трите фокусни области на научно-технологичния парк – ИКТ, науки за живота и чиста енергия.

Пловдив тех парк цели да засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. Да действа като платформа за развитието на стартиращите компании и иновативните идеи и катализира процеса на комерсиализация на научните изследвания.

Политики:

 1. Създаване на „Регионална полицентрична мрежа за дифузия на иновациите: зона –панаир-библиотека-сдружение-техпарк“
 2. Промяна политиката на ТИЗ и създаване на зона за инвестиции в неплодородни земи на ЮЦР
 3. Създаване в Международен панаир Пловдив на „Регионален център за ускоряване на интернационализацията на икономиката на ЮЦР“
 4. Разработване на „Платформа за оторизиран достъп на регионалните предприятия“ до фондовете на НБ „Иван Вазов“
 5. Съставяне от Сдружение за Пловдив на „ Модел за публично- частно партньорство за развитие на регионалната икономика“
 6. Превръщане на „Пловдив Тех Парк“ в „Регионален център за управление и мониторинг на дифузията на иновациите“