Гражданско участие

Всички НИЕ, граждани на Република България, искаме по-добро управление във всички сфери. Всички НИЕ искаме гласът ни да бъде чуван и мнението – зачитано. Използваме ли обаче всички механизми, които ни се предоставят за за подобрим процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, с оглед подобряване на гражданското участие в тези процеси, с цел открито и прозрачно управление и превенция от лоши практики при взимане на решения?

Настоящият проект представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на проект РИМИС.

Затова се обръщаме към всички вас с апел да дадете сега Вашето мнение!

Очакваме вашите мнения, коментари и допълнения относно направените Препоръки чрез онлайн формата за подаване на предложения.

Надяваме се да бъдете активни, защото бъдещето зависи и от нашите инициативи, мнения и препоръки!